vlax-get-or-create-object

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-get-or-create-object

(vlax-get-or-create-object prog-id)

Zwraca instancję działającej aplikacji, lub tworzy nową instancję aplikacji jeśli aktualnie żadna instancja nie jest uruchomiona.

Argument prog-id powinien być w formacie <Aplikacja>.<Komponent>.<Wersja>

Przykład:
(setq  excel (vlax-get-or-create-object "Excel.application") )
Zwróci np:
#< VLA-OBJECT _Application 201374 >

Proszę zwrócić uwagę, że okno aplikacji Excela nie jest widoczne. Jest ona uruchomiona, można to potwierdzić w Windowsowym manadżeże zadań, ale nie można zobaczyć okna.

comments powered by Disqus