vlax-ldata-put

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-ldata-put

(vlax-ldata-put słownik klucz dane)

Stores LISP data to a drawing dictionary or a drawing entity dictionary.

Zapisuje dane do słownika rysunku, lub słownika powiązanego z  elementem  rysunku.

Jeśli w słowniku jest wartość powiązana z kluczem, zostanie nadpisana. Jeśli słownik nie zawiera klucza, zostanie dodany.

Przykład:
(vlax-ldata-put "ZWTrafic" "Kolor" "Zielony")
(vlax-ldata-get "ZWTrafic" "Kolor" ) ; Zwraca "Zielony"

comments powered by Disqus