vlr-command-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-command-reactor

(vlr-command-reactor data callbacks)

Funkcja zwraca obiekt reaktora powiązanego z poleceniami.

 

Argumenty funkcji:

  • data dowolne dane AutoLisp, jeśli nie są potrzebne dane, może być użyty symbol nil.
  • callbacks lista asocjacyjna w następującej postaci.

(zdarzenie . uruchomionaFunkcja)
zdarzenie to jeden z następujących symboli:

:vlr-commandWillStartPrzed uruchomieniem polecenia
:vlr-commandEnded Polecenie zakończone

uruchomionaFunkcja - symbol reprezentujący funkcję do uruchomienia przy zajściu zdarzenia.

Każda funkcja musi przyjmować dwa argumenty.

ObiektReaktora reaktor uruchamiający funkcję 
Listalista zawieracjąca jeden element - tekst identyfikujący polecenie

Przykład:

(vl-load-com)
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . commandWillStart)))

; uruchamiana funkcja
(defun commandWillStart(reactor_object list)
   (alert (vl-princ-to-string list))
)

Kiedy uruchomisz dowolną funkcję np "_LINE" automatycznie wyświetlone zostanie okno.

comments powered by Disqus