biuro@zwcad.pl

COORDS

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
COORDS

Zmienna pozwala na ustalenie częstotliwości aktualizacji współrzędnych bezwzględnych.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 1

Pełny opis wartości zmiennej pokazano w tabeli poniżej.

 

 

Wartość Ustawienia
"0"

Aktualizacja współrzędnych podczas określania punktów.

coords0

"1"

Współrzędne bezwzględne automatycznie aktualizowane.

coords1

"2"

Współrzędne względne automatycznie aktualizowane. Kąt od ostatniego punktu zostaje wyświetlony gdy wymagana jest odległość lub kąt (kąt podany jest po znaku "<"). 

coords2

 

Zachowanie się programu CAD podczas rysowania linii przy różnych wartościach zmiennej  COORDS pokazano na filmie poniżej.

coords