biuro@zwcad.pl

PLINEGEN

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
PLINEGEN

Zmienna określa sposób generowania linii na łamanym odcinku polilinii. Głównie ma to wpływ na wygląd narożników polilinii. Ma to znaczenie gdy rodzaj linii jest inny niż ciągły, np. linia kreskowa czy punktowa.

Wartość zmiennej można ustawić globalnie lub dla każdej polilinii osobno w pasku właściwości.

Wartość zmiennej PLINEGEN zapisywana jest w pliku DWG.

Dopuszcza się 2 wartości zmiennej:

  • "0" - każdy segment jest traktowany jak osobny odcinek, narożniki są generowane w taki sposób aby końce jednego segmentu miały równe długości,
  • "1" - cała polilinia wygląda tak jakby składała się z jednego segmantu, narożniki są generowane w taki sposób aby suma długości odcinków przyległych do wierzchołka była równa długości zwykłego odcinka bez załamań.

Przykład pokazaliśmy na rysunku poniżej.

 

plinegen generowanie poliinii