Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest pierwsza aktualizacja do ZWCAD 2024!

W tej wersji naszego programu CAD zwiększyliśmy szybkość działania programu np. przy rysowaniu i edycji splajnów. Rozbudowaliśmy funkcjonalność menedżera zestawów arkuszy oraz ulepszyliśmy inteligentne drukowanie. Do projektu możemy już importować pliki PDF razem z warstwami. Zwiększyliśmy również możliwości funkcji do pomiarów obiektów CAD na rysunku. Kopiowanie rysunku do innych programów, np. edytora tekstu będzie znacznie łatwiejsze.

  

Lista zmian w ZWCAD 2024 SP1: 

 

 

ZWCAD 2024 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD.
Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.
W ZWCAD 2024 wprowadziliśmy szereg nowości i usprawnień, np.: obsługa chmury punktów, edytor bloków parametrycznych Flexiblock, podkłady DGN i wiele innych.

Kupuję program Kupuję aktualizacje
Pobierz ZWCAD 2024 64bit PL Pobierz ZWCAD 2024 32bit PL
 

 

 

Zwiększenie wydajności i stabilności programu

Optymalizacja regeneracji rysunku:

 • Poprawiono wydajność ZWCAD podczas częstej regeneracji rysunku, spowodowanej przybliżaniem i oddalaniem widoku.
 • Poprawiono wydajność programu CAD przy otwieraniu rysunków DWG zawierających dużą liczbę zagnieżdżonych bloków i odnośników.
 • Poprawiono jakość wyświetlania okręgów, łuków, elips oraz eliptycznych łuków.

 

Optymalizacja kopiowania i wklejania:

 • Poprawiono działanie polecenia do kopiowania obiektów poprzez schowek systemowy: KOPIUJ, WKLEJ, KOPIUJBAZA, WYTNIJ i WMFWY.
 • Zoptymalizowano zaznaczanie obiektów z wieloma uchwytami.
 • Poprawiono wydajność programu CAD przy zaznaczaniu obiektów z wieloma uchwytami.

 

Stabilność - poprawiono sporadyczne problemy ze stabilnością: 

 • Rozwiązano problem z edycją wymiarów, jeśli styl wymiarowania posiadał określone kolory.
 • Rozwiązano problem, w którym niektóre rysunki stawały się coraz mniej responsywne podczas zapisywania.
 • Naprawiono błąd konwersji bloków dynamicznych do parametrycznych (flexibloków) w niektórych rysunkach.
 • Rozwiązano problem z zapisem poszczególnych rysunków do formatu DWG 2000/2004.

 

 

Rozbudowanie funkcjonalności menedżera zestawów arkuszy

Menedżer zestawów arkuszy to narzędzie umożliwiające jednoczesne zarządzanie rysunkiem i drukowanie. W najnowszej wersji ZWCADa rozbudowano jego funkcjonalność o następujące funkcje:

 • Dodano zakładkę, w której użytkownik może dodać folder do wyświetlenia listy widoków przestrzeni modelu. Dzięki temu można wygodnie dodawać rzutnie do listy w formie odnośników. Ponadto użytkownicy mogą dodawać rzutnie z innych rysunków do arkuszy, przy okazji ustalając skalę. • Dodano zakładkę z widokami arkusza, w której można zarządzać rzutniami modelu, dodanymi do arkusza. Użytkownicy mogą także umieszczać w tej zakładce bloki etykiet i bloki objaśnień.
 • Dodano tryb drukowania nadpisujący ustawienia strony. Zazwyczaj użytkownicy zapisują szablony strony w pliku DWT. Jeśli takie ustawienia zostaną umieszczone we właściwościach zestawu arkuszy, użytkownicy będą mogli wykorzystywać ustawienia z plików DWT do druku. Poprawi to wydajność drukowania z listy arkuszy.
 • Dodano 17 wartości danych tabeli, które można wybrać podczas tworzenia tabeli listy arkuszy. Dodano także przycisk aktualizacji tabeli, dzięki czemu po modyfikacjach tabela będzie aktualna. Pojawiła się również opcja edycji.

 

 

Optymalizacja inteligentnego drukowania

Funkcja inteligentnego drukowania pomaga użytkownikom w drukowaniu wielu rysunków, znacząco przyspieszając proces drukowania. W najnowszej wersji skupiono się na poprawieniu funkcji inteligentnego drukowania, m.in. poprzez:

 • Drukowanie otwartych rysunków – jest to nowa funkcjonalność, która pozwala na bezpośrednie drukowanie wszystkich aktualnie otwartych w programie rysunków. • Drukowanie zbiorcze – ta funkcja umożliwia jednoczesny wydruk kilku rysunków z różnych miejsc na dysku, poprawiając tym samym wydajność drukowania wielu plików. Wyświetlona zostanie lista rysunków, a użytkownik może także podejrzeć je przed wydrukiem.
 • Rozmiar papieru "Ten sam rozmiar rysunku" – dodano nową opcje rozmiaru papieru przy drukowaniu. Po wybraniu jej w wydruku na przestrzeni modelu, program automatycznie rozpozna i wydrukuje rysunki w ich odpowiednim rozmiarze. Funkcja ta w swojej obecnej wersji rozpoznaje tylko standardowe rozmiary ze skalą 1:1 przy wydruku. Jeśli program nie rozpozna formatu, wydrukuje domyślnie w rozmiarze A4.

  Automatyczny rozmiar papieru


 • W ustawieniach bloku dodano nową listę rozwijalną do nazwy bloku. Od teraz użytkownicy mogą powiązać nazwy bloków z odpowiednimi konfiguracjami wydruku poprzez nazwy bloków.

 

 

Nowe narzędzia rysunkowe

 • Koncentryczne okręgi, elipsy, wieloboki i prostokąty – nowa opcja jest dostępna podczas rysowania tych obiektów. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą w prosty sposób narysować koncentryczne obiekty bez potrzeby tworzenia ich osobno.

  Rysowanie prostokątów symetrycznych


 • Prostokąt pod kątem – od teraz można w prosty sposób rysować prostokąt pod dowolnym kątem, w odróżnieniu do tradycyjnego rysowania pionowo lub poziomo. Jest to przydatne zwłaszcza przy tworzeniu nieregularnych budynków, znaków czy innych obiektów o skośnych ścianach.

  rysowanie pochylonego prostokata


 • Rysowanie symetryczne – pozwala na wygodne tworzenie symetrycznych kształtów, znacząco skracając czas o niepotrzebne powtarzanie niektórych czynności i poprawiając precyzje.

  rysowanie symetryczne
  okno ustawien rysowania symetrycznego

 

 

Optymalizacja kopiowania i wklejania

Dodano nowe ustawienia dla operacji kopiowania i wklejania. Użytkownicy mogą teraz dostosować rysunki CAD, które są kopiowane do schowka za pomocą tej funkcji. Ustawienia te są dostępne z poziomu wstążki, menu klasycznego albo poprzez polecenie USTAWIENIAKOPIOWANIA.

ustawienia schowka systemowego

 

Do edycji są dostępne następujące opcje:

 • Format - domyślnym formatem wklejanego obiektu jest 'obiekt rysunkowy ZWCAD' i ten element nie podlega edycji. Jednak można wybrać inne opcje, jak obraz albo bitmapa. Obraz jest plikiem danych, który przechowuje informacje w formie grafiki wektorowej, natomiast bitmapa w formie grafiki rastrowej, co jest domyślnym rozwiązanie dla systemu Windows.

  Okno ustawień schowka systemowego


 • Obszar wklejania – z poziomu opcji można wybrać jaki obszar zostanie wklejony do innego programu. Dostępne są trzy opcje: zakres rzutni, granice rysunku i granice rysunku w zakresie rzutni. Zakres rzutni kopiuje cały widoczny rysunek, natomiast 'granice rysunku' i 'granice rysunku w zakresie rzutni' rozpoznają granicę obiektów, kopiując tylko je, co zmniejsza ilość pustej przestrzeni.

  zwcad sposoby wklejania OLE


 • Kolor wklejanych obiektów – to ustawienie umożliwia konfiguracje koloru, w jakim obiekty zostaną wklejone do innego programu. Możliwe jest zachowanie oryginalnego koloru albo zmiana na wybrany.

  Kolor wklejanych obrazków CAD

 

 

Optymalizacja splajnów

Funkcja rysowania splajnów to skomplikowane, ale bardzo użyteczne narzędzie, pozwalające na rysowanie krzywizn i łuków na wiele sposobów. W najnowszej wersji programu ZWCAD rysowanie splajnów zostało poprawione, zwiększając komfort i wygodę podczas używania funkcji.

Zmiany obejmują:

 • Nowości – niektóre obiekty (takie jak np. spirale - helisy) są od teraz przekształcane do splajnów, dzięki czemu ich rysowanie i edycja są znacznie wygodniejsze. Dodano także opcje wyboru metody rysowania splajnów: po punktach i wierzchołkach.

  Kiedy splajn jest rysowany po punktach, każdy z nich znajduje się na krzywiźnie, sprawiając że całość ma bardzo naturalne i płynne przejścia. Nowo dodane węzły i ich metody tworzenia powodują, że rysowanie splajnu stało się jeszcze wygodniejsze.

  splajn przez punkty w programie cad zwcad


  Podczas rysowania splajnu po wierzchołkach, nie licząc krańców, wybierane punkty nie znajdują się na krzywiźnie, przez co kierunek linii jest wyznaczany przez kolejne wierzchołki. Od teraz można także dopasowywać kształt krzywej poprzez nową opcję kąta krzywizny.

  splajn przez wierzcholki kontrolne w cad zwcad  Dodano również polecenie POŁĄCZENIE, które umożliwia stworzenie splajnu pomiędzy dwoma obiektami.

  laczenie krzywych program cad zwcad • Poprawienie wydajności rysowania splajnów – w nowej wersji programu rysowanie splajnów znacznie mniej obciąża komputer. Całość jest znacznie wydajniejsza, nawet podczas rysowania dużych i skomplikowanych kształtów.
 • Nowe przyciski – dla wygody zostały umieszczone odpowiednie przyciski w menu klasycznym, wstążce, pasku narzędziowym oraz w szybkich właściwościach. Podczas korzystania z funkcji, podpowiedzi wyświetlają się także w wierszu polecenia.

 

 

Optymalizacja funkcji do pomiaru powierzchni

Funkcja POLE jest zazwyczaj używana do mierzenia i obliczania powierzchni obiektów. Jest powszechnie wykorzystywana przez wiele różnych branży. W najnowszej odsłonie programu wprowadzono niniejsze usprawnienia:

 • Podgląd obszaru zaznaczania – kiedy użytkownik wybiera obiekt w celu obliczenia jego pola, kursor znajdujący się nad obiektem podświetla jego zawartość, pozwalając łatwo i wygodnie ocenić czy zaznaczony zostanie odpowiedni obszar.
 • Optymalizacja obliczeń wypełnionych obszarów – znacznie poprawiono rozpoznawanie krawędzi i pustych przestrzeni, które teraz nie będą wliczane do kalkulacji. W przypadku nachodzących na siebie obszarów, program nie będzie już ponownie dokonywał zbędnych obliczeń, co również pozytywnie wpływa na wydajność.
 • Optymalizacja obliczeń splajnów – poprawiono również algorytm odpowiedzialny za obliczanie obszaru splajnu.

 nowe funkcje do pomiaru powierzchni cad zwcad

 

 

Optymalizacja funkcji do ucinania i wydłużania

Obie te funkcje są powszechnie używane przez każdą branżę. Pozwalają na precyzyjną edycję nachodzących na siebie obiektów oraz dopasowywanie długości dla tych, które są za krótkie. W najnowszej wersji programu wprowadzono takie oto zmiany:

 • Dodano tryb szybki – w tym trybie wszystkie obiekty na rysunku są z automatu traktowane jako granice w celu ucinania. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą już zaznaczać obiektów ręcznie przy ucinaniu albo wydłużaniu.
  Polecenia UTNIJ oraz EXTRIM są teraz połączone w jedno, które ma trzy różne tryby. Poprzez zgrupowanie całej funkcjonalności w jednym miejscu, użytkownik ma wygodniejszy dostęp do różnych wariantów funkcji i nie musi zapamiętywać osobnych poleceń.
 • Rozbudowano funkcje wydłużania – od teraz wystarczy kliknąć na stronę, która ma zostać wydłużona, a nie trzeba będzie specjalnie wybierać dodatkowo obiektu do wydłużenia. To kolejna taka zmiana, która ma na celu redukcje zbędnego zaznaczania obiektów, prowadząc do przyspieszenia pracy i poprawy wygody.
 • Wsparcie dla splajnów – wydłużanie splajnów jest od teraz możliwe, a operowanie na skomplikowanych krzywiznach jest wygodniejsze.
 • Optymalizacja dla ucinania tekstu – od teraz można ucinać tekst po konturach. Zmiana ta zwiększa dokładność ucinania i spójność tekstu.

 

 

Optymalizacja polecenia do pomiaru odległości

Zmiany wprowadzone w poleceniu ODLEG są spowodowane poprawą komfortu rysowania, oraz zwiększeniem precyzji i wydajności. Wprowadzone zmiany:

 • Optymalizacja kalkulacji punktów po konwersji współrzędnych – dzięki temu po konwersji do LUW, krańce łuków są wyświetlane prawidłowo i można je bez problemów przenosić.
 • Optymalizacja polecenia COFAJ – efekt cofania został poprawiony, tak by precyzyjnie powrócić do poprzedniego stanu.

 

 

Optymalizacja funkcji do przedłużania

Zmiany wprowadzone w funkcji 'przedłuż' odpowiadają za poprawienie wygody korzystania z funkcji oraz modyfikacje dostępnych opcji. Wprowadzono niniejsze usprawnienia:

 • Wsparcie dla pomiaru obwodu elips w celu otrzymania dokładniejszego wyniku.
 • Wsparcie dla pomiaru obwodu łuków eliptycznych w celu otrzymania dokładniejszego wyniku. Ponadto, użytkownik może modyfikować długość takich łuków przez podanie długości, kąta, procenta długości oraz podanie całkowitej długości lub kąta bezwzględnego. Nowe opcje zapewniają użytkownikom więcej możliwości i precyzji podczas tworzenia.
 • Wsparcie dla skracania długości splajnu. Długość splajnu może zostać zmniejszona poprzez podanie ujemnej wartości, wartości procentowej albo całkowitej długości.
 • Możliwość pomiaru i modyfikacji podczas zaznaczania wielu obiektów.

 

 

Optymalizacja importu plików PDF

Import plików PDF od teraz pozwala również na import warstw.

 opcje ustawien warstw przy imporcie pliku pdf do cad zwcad

 

Dodano uchwyty i menu do ustawiania skali rzutni

Do rzutni dodano uchwyty odpowiadające za zmianę skali.

menu wykoru skali rzutni