vlax-create-object

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-create-object

(vlax-create-object IdAplikacji )

Uruchamia aplikację. Tworzy nową instancję obiektu aplikacji.

Parametrem wywołania funkcji jest tekst identyfikujący aplikację, uchwyt modelu ActiveX.

[Vendor].[Component].[Version]

np:

Excel.application.12

Jeśli objekt aplikacji jest zarejsetrowany jako "jednoinstancyjny" tylko jedna instancja jest tworzona niezależnie od tego ile razy funkcja zostanie uruchomiona.

Jeśli uchwyt jest zarejestrowanym objektem ActiveX funkcja zwraca objekt aplikacji (VLA-object), w innym przypadku zwraca nil.

Przykład:

Funkcja uruchamia polecenie windowsowe:

(setq sh (vlax-create-object "Shell.Application"))
(vlax-invoke-method sh 'ShellExecute App Params )
(vlax-release-object sh)

comments powered by Disqus