vlax-curve-getArea

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-curve-getArea

(vlax-curve-getArea krzywa)

Zwraca powierzchnię krzywej.

Przykład:

(command "_RECTANG" (list 123 100 ) (list 158 200 ) )
(setq prostokat (vlax-ename->vla-object (entlast )) )

(vlax-curve-getArea prostokat)

Zwraca wartość 3500.0

(command "_LINE" (list 123 100 ) (list 158 200 ) )
(setq linia (vlax-ename->vla-object (entlast )) )
(vlax-curve-getArea linia)

Zwraca wartość 0.0

comments powered by Disqus