vlax-curve-getClosestPointTo

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-curve-getClosestPointTo

(vlax-curve-getClosestPointTo krzywa danyPunkt [wydłuż])

Zwraca najbliższy punkt na krzywej lub na jej przedłużeniu

Przykład:
(command "_ARC" (list -10 0 0 ) (list 0 10 0 ) (list 10 0 0 ))
(setq arc (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(vlax-curve-getClosestPointTo arc '(9.3 -5.1 0))

Zwraca:
(10.0000 0.000000 0.000000)

(vlax-curve-getClosestPointTo arc '(9.3 -5.1 0) T)

Zwraca:
(8.76812 -4.80833 0.000000)

 

comments powered by Disqus