vlax-curve-getClosestPointToProjection

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-curve-getClosestPointToProjection

Zwraca najbliższy punkt (w globalnym układzie współrzędnych) na rzucie krzywej na płaszczyznę.

Przykład:

 (command "_PLINE" (list 123.4 56.7 ) (list 234.5 34.6 ) (list 245.5 134.2 ) "")
(setq poly (entlast) )

(setq px (list 200.0 100.0 20.0 ) )
(setq kierunek (list 12.3 23.4 34.5 ) )
( command "LINE" (list 0 0 0 ) kierunek )
(setq zrzutowanyPunkt (vlax-curve-getClosestPointToProjection poly px kierunek) )

vlax curve getClosestPointToProjection

comments powered by Disqus