vlax-curve-getPointAtDist

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-curve-getPointAtDist

(vlax-curve-getPointAtDist krzywa odległość)

Zwraca punkt na krzywej w podanej odległości od początku.

Jeśli określona odległość jest mniejsza lub równa długości krzywej funkcja zwraca współrzędne 3D punktu w globalnym układzie współrzędnych nawet jeśli aktywny jest zmieniony układ. jeśli parametr odległość jest większy niż długość krzywej funkcja zwraca nil.

Przykład:

(command "spline" "0,0" "6,7" "12,2" "22,8" "" "" "")

(setq vla_object (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(vlax-curve-getPointAtDist vla_object 10.0) ; zwraca (6.26490 6.91769 0.000000)

 

 

comments powered by Disqus