vlax-erased-p

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-erased-p

(vlax-erased-p vla-obj)

Sprawdza czy obiekt został usunięty.

Jeśli obiekt został usunięty funkcja zwraca T, w przeciwnym przypadku zwraca nil.

Przykład:

(command "pline" "0,0" "20,30" "60,15" "70,-20" "C")
(setq vla_object (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(vlax-erased-p vla_object) ; zwraca nil
(entdel (entlast))
(vlax-erased-p vla_object) ; zwraca T - obiekt został usunięty.

 

comments powered by Disqus