vlax-safearray-type

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-safearray-type

(vlax-safearray-type tabela)

Określa typ danych tabeli

Funkcja zwraca wartość liczbową o następującym znaczeniu:

  2  Liczba całkowita (vlax-vbInteger)
3Duża liczba całkowita  (vlax-vbLong)
4Liczba rzeczywista pojedynczej dokładności (vlax-vbSingle)
5Liczba rzeczywista podwójnej dokładności (vlax-vbDouble)
8Tekst (vlax-vbString)
11 Wartość binarna (vlax-vbBoolean)
12Różne (vlax-vbVariant)

(setq punkt (vlax-make-safearray vlax-vbSingle '(0 . 2)))
Zwraca
#< safearray ... >

(vlax-safearray-type punkt )
Zwraca:
4

Podobne tematy:
vlax-make-safearray

 

comments powered by Disqus