vlax-make-safearray

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-make-safearray

(vlax-make-safearray typ '(dolnyIndex . górnyIndex) ['(dolnyIndex . górnyIndex)...])

Tworzy listę typu safearray.

 

Funckja zwraca safearray wypełnione wartościami domyślnymi które zależą od typu safearray.

TypWartość początkowa
 liczby0.00
 teksty ""
 wartości boolean :vlax-false
 variant vlax-vbEmpty

 

Typy:

vlax-vbInteger (2) Integer
vlax-vbLong (3) Long integer
vlax-vbSingle (4) Single-precision floating-point number
vlax-vbDouble (5) Double-precision floating-point number
vlax-vbString (8) String
vlax-vbBoolean (11) Boolean
vlax-vbVariant (12) Variant

Przykład:

(setq 3dpoint (vlax-make-safearray vlax-vbSingle '(0 . 2))) ; zwraca #< safearray ... >
(vlax-safearray->list 3dpoint) ; zwraca (0.0 0.0 0.0)

Powiązane funkcje:
(vlax-make-variant [value] [type])
(vlax-safearray-fill var 'element-values)
(vlax-safearray-get-dim var)
(vlax-safearray-get-element var element...)
(vlax-safearray-get-l-bound var dim)
(vlax-safearray-get-u-bound var dim)
(vlax-safearray-put-element var index... value)
(vlax-safearray-type var)
(vlax-safearray->list var)
(vlax-variant-value var)

 

comments powered by Disqus