vlax-safearray-get-element

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-safearray-get-element

(vlax-safearray-get-element tablica element )

Zwraca element z tablicy.

 

Jeśli określony indeks elementu jest właściwy, funkcja zwraca wartość elementu. W przeciwnym przypadku funkcja rzuca błąd.

Przykład:

(setq matrix (vlax-make-safearray vlax-vbString '(0 . 2) '(0 . 2)))
(vlax-safearray-fill matrix '(("00" "01" "02") ("10" "11" "12") ("20" "21" "22")))
(vlax-safearray-get-element matrix 1 2) "12"

 

Podobne tematy:
(vlax-make-safearray typ dolny-indeks . górny-indeks) [dolny-indeks . górny-indeks)...])
(vlax-safearray-get-dim tablica)
(vlax-safearray-get-l-bound tablica wymiar )
(vlax-safearray-get-u-bound tablica wymiar)
(vlax-safearray-put-element tablica indeks... wartość)

 

 

comments powered by Disqus