vlax-safearray-get-dim

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-safearray-get-dim

(vlax-safearray-get-dim tablica)

Zwraca ilość wymiarów tablicy.

Jesli zmienna tablica jest typu safearray, funkcja zuca błąd. w przeciwnym przypadku funkcja zwraca liczbę całkowitą określającą ilość wymiarów tablicy.

Przykład

(setq tablica (vlax-make-safearray vlax-vbsingle '(0 . 2) '(0 . 2)))
(vlax-safearray-get-dim tablica)

Zwraca: 2

Podobne tematy:

(vlax-make-safearray typ dolny-indeks . górny-indeks ) [dolny-indeks . górny-indeks)...])
(vlax-safearray-get-l-bound tablica wymiar)
(vlax-safearray-get-u-bound tablica wymiar )

 

 

comments powered by Disqus