vlax-safearray-get-u-bound

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-safearray-get-u-bound

(vlax-safearray-get-u-bound tablica wymiar)

Zwraca górny indeks określonego wymiaru tablicy.

 

Funkcja zwraca liczbę będącą górnym indeksem określonego wymiaru tablicy.

Jeśli zmienna nie jest tablicą, lub wymiar nie jest prawidłowy, funkcja rzuca błąd.

Przykład:
(setq matrix (vlax-make-safearray vlax-vbString '(0 . 2) '(1 . 4)))


(vlax-safearray-get-u-bound matrix 1)
Zwraca: 2

(vlax-safearray-get-u-bound matrix 2)
Zwraca: 4

(vlax-safearray-get-u-bound matrix 3)
Error: SafeArrayGetLBound Fail - -2147352565

Pokrewne tematy

vlax-make-safearray

vlax-safearray-get-dim

vlax-safearray-get-l-bound

 

comments powered by Disqus