vlax-safearray-fill

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-safearray-fill

(vlax-safearray-fill tablica 'elementy)

Wypełnia tablicę typu safearray wartościami.

 

Jeśli długość listy określonej w argumencie elementy  jest mniejszy lub większy niż wielkość zadeklarowanej tablicy, funkcja rzuca błąd "za dużo argumentów". W przeciwnym przypadku funkcja zwraca tablicę wskazaną przez parametr "tablica".

Przykład:

(setq tablica (vlax-make-safearray vlax-vbsingle '(0 . 2)))
; funkcja zwraca < safearray ... >

(vlax-safearray-fill tablica (list 1.2 2.3 3.4))
; funkcja zwraca < safearray ... >

(vlax-safearray-fill tablica (list 1.2 2.3 3.4 4.5 ))
błąd: Zbyt dużo elementów - nil

Jeśli tablica jest wielowymiarowa, argument elementy musi być listą list których każdy element odpowiada elementom tablicy.

Podobne tematy:
(vlax-make-safearray typ dolny-indeks . górny-indeks) [dolny-indeks . górny-indeks )...])
(vlax-safearray-get-dim tablica)
(vlax-safearray-get-element tablica element...)
(vlax-safearray-get-l-bound tablica wymiar)
(vlax-safearray-get-u-bound tablica wymiar)
(vlax-safearray-put-element tablica indeks... wartość)
(vlax-safearray-type tablica)
(vlax-safearray->list tablica)
(vlax-variant-value tablica)

 

comments powered by Disqus