vlax-vla-object->ename

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-vla-object->ename

(vlax-vla-object->ename obj)

Zamienia obiekt typu VLA-object na obiekt typu entity.

 

Przykład:

(setq curDoc (vlax-get-property (vlax-get-zwcad-object) 'ActiveDocument))
(setq mSpace (vlax-get-property curDoc 'ModelSpace))
(setq FirstVName (vlax-invoke-method mSpace 'Item 0))
(vlax-vla-object->ename FirstVName)
# < Entity name: 5a01090 >

Podobne tematy:

(vlax-ename->vla-object entname)

 

comments powered by Disqus