Jak zdefiniować atrybut

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Jak zdefiniować atrybut

Atrybut definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF.

 

Menu klasyczne: Rysuj --> Blok --> Zdefiniuj atrybut...

Wstążka: Wstaw --> Atrybuty --> Definiuj atrybuty...

Alias: ATT

 

Po wydaniu polecenia pojawi się okno dialogowe, w którym definiujemy atrybuty.

 

Okno definicja atrybutu ATTDEF

 

Aby zdefiniować atrybut należy wypełnić pola:

Pole "Współrzędne wstawienia" definiują położenie atrybutu

Flagi atrybutu określają rodzaj atrybutu:

Możemy także ustawić wygląd tekstu atrybutu - Tekst

  • styl tekstu,
  • wyrównanie tekstu atrybutu,
  • wysokość tekstu (możemy wpisać wartość, lub wskazać myszką na ekranie - przycisk "Wybierz"),
  • kąt obrotu tekstu (możemy wpisać wartość, lub wskazać myszką na ekranie - przycisk "Wybierz").

 

Przycisk "Definiuj" pozwala na definicję atrybutu i pozostanie w oknie. Jeśli będziemy klikać kilka razy w  ten przycisk, to będą kolejne atrybuty, każdy kolejny będzie wstawiony poniżej poprzedniego.

"Definiuj i wyjdź" powoduje zdefiniowanie atyrybutu i wyjście z okna.

 

Po zakończonej definicji atrybutów wydajemy polecenie WBLOCK lub BLOCK, które pozwoli nam na utworzenie bloku. Łącznie z obiektami rysunkowymi zaznaczamy również utworzone atrybuty. 

 

 

 

Synonimy: ATT, ATTDEF