vlax-curve-getPointAtParam

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-curve-getPointAtParam

(vlax-curve-getPointAtParam krzywa parametr)

Zwraca punkt na określonym parametrze krzywej.

 

Przykład:

(command "spline" "0,0" "6,7" "12,2" "22,8" "" "" "")
(setq vla_object (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(setq length (vlax-curve-getEndParam vla_object))
(vlax-curve-getPointAtParam vla_object (/ length 2.0)) ; zwraca (9.84327 3.74107 0.000000) czyli środkowy punkt splajna

 

comments powered by Disqus