vlr-add reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-add reactor

(vlr-add reactor)

Dodaje zablokowany reaktor.

Jeśli argument funkcji - reaktor określa obiekt reaktora funkcja zwraca obiekt reaktora nawet jeśli obiekt został odblokowany. Jeśli przekazano inny obiekt funkcja rzuci błąd: zły typ argumentu.

Przykład:

Utworzenie reaktora
(vl-load-com)
(setq appobjvlr (vlr-acdb-reactor nil '((:vlr-objectAppended . objectAppended))))

;;;uruchamiana funkcja
(defun objectAppended(reactor_object obj)
   (alert "One entity has been appended to the drawing database!")
)
;;;blokowanie reaktora
(defun c:Zablokuj()
   (vlr-remove appobjvlr)
)


;;;odblokowanie reaktora
(defun c:Odblokuj()
   (vlr-add appobjvlr)
)

Do czasu uruchomienia funkcji Zablokuj ZWCAD otwiera okno komunikatu za każdym razem kiedy zostanie narysowany obiekt.

Po uruchomieniu funkcji Zablokuj , ZWCAD nie otworzy okna do czasu uruchomienia funkcji Odblokuj.

Podobne tematy:

vlr-added-p
vlr-remove
vlr-acdb-reactor

 

comments powered by Disqus