biuro@zwcad.pl

ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Wyczyść_ekran

Opcja pozwalająca na bardziej przejrzystszy widok programu oraz projektu w nim utworzonego. Po wybraniu opcji narzędzia programu zostaną schowane, ale można je rozwinąć. Okno otwiera się na całą szerokość ekranu. 

Wykrywanie wysp

Dostępne są 3 opcje_wykrywania wysp:

 • Co druga - każda granica obszar stanowi jakby przełącznik włączający lub wyłączający kreskowanie.
 • Zewnętrzna - kreskowany jest tylko zewnętrzny pas obszaru.
 • Ignoruj - zakreskowany zostanie cały obszar wewnętrzny.

 

Poszczególne przypadki opcji wykrywania wysp pokazano na rysunku poniżej:

 

 

Synonyms - Opcje_wykrywania wysp
Wymagania sprzętowe
Wymiarowanie_kąta

Narzędzie wymiaruje kąt pomiędzy elementami.

Synonyms - _dimangular
Wymiarowanie_współrzędnymi

Wymiarowanie odnośnikami, na któych program podaje odległość X lub Y od początku układu współrzędnych.

Synonyms - _dimordinate
Wymiar_liniowy

Wstawia wymiar poprzez 2 punkty lub wskazanie obiektu.

Synonyms - _dimlinear
Wymiar_od_bazy

Wstawia kolejne wymiary od bazy.

Synonyms - _dimbaseline, wymiarów od bazy
Wymiar_pochyły

Pozwala na pochylenie pomocniczych linii wymiarowych.

Wymiar_promienia

Pozwala na zwymiarowanie promienia łuku, okręgu lub polilinii.

Synonyms - _dimradius
Wymiar_przerwany

Wstawia symbol przerwania (zygazak) na linię tekstu wymiarowego.

Wymiar_równoległy

Tworzy wymiar liniowy równoległy do obiektu, lub do linii poprowadzonej przez wskazane punkty.

Synonyms - _dimaligned
Wymiar_średnicy

Narzędzie pozwala na zwymiarowanie średnicy okręgu.

Synonyms - _dimdiameter
Wymiar_szeregowy

Wstawianie wymiarów szeregowych.

Synonyms - _dimcontinue
Wzniesienie (poziom)

Pole właściwości "Wzniesienie" ("Elevation") odpowiada za bieżącą wysokość rysowania.

Wartość tego poziomu rysowania możemy przypisać przed rysowaniem, w trakcie polecenia lub zmienić poziom obiektu w panelu właściwości.

 

Synonyms - wzniesienie, elevation
Zaawansowany wybór

ZWCAD posiada również zawansowane narzędzia do wyboru elementów w narzędziach do edycji:

 • Okno
 • ostatnI
 • przeCięcie
 • Kostka
 • wszysTko
 • graNica
 • WIelobok
 • PWielobok
 • Grupa
 • Dodaj
 • USUń
 • wiEle
 • pOprzedni
 • Auto
 • Jeden

 

Synonyms - _select
Zalety_uchytów

Dzięki uchytowi każdy narysowany obiekt będzie zaczynał się dokładnie od wybrnaego punktu.

 

Zapis bloku na dysk

Funkcja zapisuje na dysku nowy plik dwg o podanej nazwie zawierający wybrane obiekty.

Po zapisie na dysk wskazane elementy mogą być: pozostawione bez zmian, przekształcone na blok lub usunięte z rysunku.

Synonyms - piszblok, wblock
Zapisz informacje o blokach i ich atrybutach do pliku csv

Zapisuje informacje o blokach i ich atrybutach do pliku CSV.

 

 

Synonyms - Zapisywanie informacji o blokach i ich atrybutach do pliku CSV
Zasłona

Polecenie pozwala na narysowanie obszaru, który przysłoni część rysunku (rastra).

Synonyms - wipeout, przysłona
Zasłona

Polecenie powoduje zasłonięcie zaznaczonego fragmentu rysunku.

Zasłone możemy narysować poprzez wskazywanie poszczególnych punktów lub przekształcić istniejącą polilinie.

Polecenie pozwala również na sterowanie widocznością ramek zasłon.

 

Wstążka: Rysuj --> Zasłona

Menu: Rysuj --> Zasłona

Linia poleceń: _WIPEOUT

 

zaslona na pasku

 

Synonyms - wipeout, zasłonie, zasłon