Wkrótce premiera ZWCADa MFG 2025!

Zachęcamy do zapoznania się z nowym oprogramowaniem CAD

Skrót "MFG" w kontekście oprogramowania CAD (Computer-Aided Design, czyli komputerowe wspomaganie projektowania) odnosi się do terminu "Manufacturing", czyli "Produkcja".

ZWCAD MFG zawiera dodatkową funkcjonalność zorientowaną na potrzeby projektowania maszyn i ich elementów. 

 

Pobierz teraz ZWCAD MFG 2025 64bit PL Beta Zobacz na promocje związane z ZWCAD MFG

 

Lista nowości:

 

Kompatybilność z programem AutoCAD® Mechanical

ZWCAD MFG obsługuje od teraz konwersję nowych obiektów z AutoCADa® Mechanical. Może precyzyjnie i szczegółowo odczytywać dane z rysunków tego programu CAD takie jak ramka, tabelka rysunkowa, numery pozycji, punkty informacyjne, BOM i symbole mechaniczne, takie jak chropowatość powierzchni, tolerancja geometryczna i symbole spoin.

Otwarte rysunki mogą być poprawnie wyświetlane i dowolnie edytowane, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo wykorzystać wcześniejsze rysunki po przejściu na ZWCADa MFG.

Oprócz tego w ZWCADzie MFG 2025 zostało dodane 10 typów niestandardowych obiektów, np.: odnośnik do części (part reference), chropowatości powierzchni, tolerancji geometrycznej, symbolu spawania, powierzchni odniesienia, podstawy odniesienia, pochylenia i nachylenia, identyfikatora elementu, linii odniesienia i wykazie otworów. Obejmuje również 8 standardów: GB, ISO, DIN, JIS, ANSI, BSI, CSN i GOST.

 

Polska wersja językowa

ZWCAD MFG 2025 jest już dostepny w polskiej wersji językowej.

 

Rozbudowana biblioteka części

Do biblioteki części dodano nowe standardy takie jak JIS, KS czy nasze rodzime PN.

Do każdej z norm dodano powszechnie używane części standardowe, takie jak np. zespoły mocujące, części wałów, sprężyny czy kształtowniki.

 

 

 

Ukrycie obiektów w 2D

W sytuacjach, w których występują zależności montażowe między częściami lub jedna część załania drugą, funkcja pozwala na szybkie ukrycie niewidocznych elementów za konturami części.

Dostępnych jest wiele metod ukrywania obiektów 2D: poprzez ucięcie, ukrycie, odniesienie oraz część. Dodatkowo może być stosowane do różnych typów obiektów: podstawowych elementów graficznych, odnośników do bloków i zewnętrznych, tekstu i opisów. Funkcja obsługuje również konfigurację ukrytych warstw i linii przerywanych, dostosowując się do różnych scenariuszy.

 

Funkcja ukrywania 2D w naszym CADzie

 

  • Dodano polecenie ZWMTRIMHIDE, które ukrywa widok 2D za pomocą przycinania. W oparciu o wybraną jednostkę z zamkniętymi konturami zewnętrznymi funkcja może ukryć zasłoniętą jednostkę poprzez przycięcie. W przypadku, gdy element ma kontury wewnętrzne, można wybrać filtrowanie obszaru konturów wewnętrznych.
  • Dodano również polecenie ZWMCOVERHIDE, które ukrywa widok 2D poprzez zakrycie. W oparciu o wybraną jednostkę z zamkniętymi konturami zewnętrznymi może ono ukryć zasłoniętą jednostkę. Ukrywanie 2D można wyłączyć, uruchamiając polecenie ZWMUNCOVERHIDE.
  • Dodano polecenie ZWMBLOCKREFCLIP. Może przycinać bloki lub zewnętrzne odnośniki, określając obiekty takie jak polilinia, okręg, łuk, elipsa lub splajn jako granicę przycinania. Po ucięciu funkcja może odwrócić przycięty obszar. Ukrywanie 2D można wyłączyć, uruchamiając polecenie ZWMUNBLOCKREFCLIP.
  • Podczas rysowania części można wybrać jej fragment jako jednostkę pierwszoplanową, aby ukryć jednostkę drugoplanową.
  • Dodano również polecenie ZWMHCLIPCONFIG. Umożliwia ono ustawienie warstw dla konturów, tła, obiektów pierwszoplanowych oraz obiektów drugoplanowych. Dzięki temu użytkownicy mogą kontrolować ukryty zakres projektu. Dodatkowo umożliwia ustawienie generowania linii przerywanych.


Ustawienia ukrycia w nowym ZWCADzie MFG 2025

 

Skalowanie obszaru

Funkcja ta obsługuje podział przestrzeni modelu na regiony o różnych skalach. Użytkownicy mogą stworzyć odpowiednie rysunki techniczne w przestrzeni modelu lub arkuszu, ustawiając odpowiednie skale długości lub skale tekstu. Nowe polecenie ZWMSCAREA pozwala użytkownikom określić konkretny obszar jako obszar skalowania. Obsługuje ono dwa rodzaje akcji: 

  • skalowanie długości zwiększa lub zmniejsza geometrię bez wpływu na rozmiar opisów,
  • skalowanie tekstu zwiększa lub zmniejsza opisy bez wpływu na rozmiar geometrii.

 

Funkcja skalowania obszaru dodana do ZWCADa MFG 2025

 

Odniesienie do części

Na koniec, dodano polecenie ZWMPARTREF, które pozwala na szybkie wprowadzenie atrybutów do zaznaczonych części, takich jak standard, materiał itp. Do tak stworzonych odniesień możemy odwoływać się w zestawieniach BOM. Co więcej, numery balonów oparte na odniesieniach do części mogą tworzyć powiązania między zestawieniami BOM, balonami oraz odniesieniami do części.

 

Ulepszone obliczanie momentu bezwładności

Zoptymalizowano wydajność i dokładność obliczeń momentu bezwładności. Dodatkowo program obsługuje obliczenia obiektów takich jak zamknięte kształty z otworami, zamknięte z profilami splajnu, rozłączone albo takie z wyśrodkowaną linią.

 

Przykład obliczania momentu bezwładności w naszym CADzie

 

 

Ulepszone projektowanie i obliczenia kół łańcuchowych i pasowych

ZWCAD MFG 2025 zapewnia narzędzie do projektowania kół zębatych i pasowych. Funkcja rysuje, oblicza długości ogniw łańcucha/paska oraz pozwala na dynamiczną regulację kół zębatych i ogniw. Co więcej, parametry możemy wybierać według różnych norm, także krajowych.

  • Dodano polecenie ZWMSPROCKET. Po określeniu punktu wstawienia, standardu, wymiarów i niektórych cech geometrycznych (takich jak liczba zębów i średnica wału), można szybko wygenerować wymagany obiekt, a następnie edytować, klikając dwukrotnie.
  • Dodano również polecenie ZWMCHAINLENGTHCAL, które oblicza długość łańcucha i paska, według standardu i wymiaru. Po wybraniu okręgu zewnętrznego piasty można wygenerować polilinię łańcucha lub paska. Po uruchomieniu polecenia można wybrać wariant z ręczną zmianą biegów, a następnie przesunąć zębatkę/koło pasowe do innej pozycji, a łańcuch/pasek dostosuje się dynamicznie. 
  • Dodano polecenie ZWMCHAINDRAW. Wybierz punkt początkowy, standard i kierunek ogniwa łańcucha/paska, aby szybko wygenerować wymagane ogniwa.

  Usprawniona funkcja projektowania kół zębatych i pasowych