vlax-variant-type

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-variant-type

(vlax-variant-type zmienna)

Zwraca typ danych obiektu typu variant.

 

Zwracana wartość to liczba całkowita, której znaczenie jest następująca:

Liczbaznaczeniewartość
 Pustavlax-vbEmpty
 1Brak prawidłowych danychvlax-vbNull
 2Liczba całkowitavlax-vbInteger
3Liczba całkowita podwójnej precyzjivlax-vbLong
4Liczba rzeczywista pojedynczej precyzjivlax-vbSingle
5Liczba rzeczywista podwójnen precyzjivlax-vbDouble
8Tekstvlax-vbString
11Wartość logiki boolowskiejvlax-vbBoolean
8192+nTablicavlax-vbArray

Jeśli zmienna przekazana jako parametr funkcji nie jest typu variant, funkcja rzuca błąd: "błąd: nieprawidłowy typ argumentu".

Przykład:
(setq IntArray (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 2)))
(setq IntArray (vlax-safearray-fill IntArray '(10 10 0)))
(setq VarArray (vlax-make-variant IntArray))
(vlax-variant-type VarArray) 8194 (equals 8192 + 2(vlax-vbInteger))

Podobne tematy:
vlax-make-safearray
vlax-make-variant
vlax-variant-change-type
vlax-variant-value

comments powered by Disqus