vlr-reactions

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-reactions

(vlr-reactions reaktor)

Zwraca listę par: (zdarzenie . wywołanie ) dla określonego reaktora.

 

Przykład:

(vl-load-com)
(vl-load-reactors)

(defun wyswietlPromien (notifier-object reactor-object param-list)
    (alert (vl-princ-to-string (vlax-get-property notifier-object 'radius ) ) )
)

( defun DrawCircle ( / circle )
   (setq circle (vla-addCircle
      (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) )
      (vlax-3d-point (getpoint "wskaż punkt") )
      30.0
   ) ) 
   (command "regen")
  circle
)

(defun c:utwórzReaktor()
   (setq *Reactor*
      (vlr-object-reactor (list (DrawCircle) ) "mycircle" '((:vlr-modified . wyswietlPromien) ) )
   )
)

(vlr-reactions *Reactor*)

; zwraca wynik:

((:vlr-modified . wyswietlPromien ) )

comments powered by Disqus