Jeśli chcemy przenieść elementy na inną warstwę, potrzebujemy zaznaczyć te elementy i kliknąć w rozwijaną listę z warstwami. Wystarczy teraz wskazać warstwę na którą chcemy przenieść obiekty. Zaznaczone elementy można odznaczyć przez naciśnięcie przycisku ESC.

036 przen elem

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak zrobić, aby w ZWCAD+ edytowany tekst wyświetlał się w notatniku?

Jeśli mamy w rysunku tekst wielowierszowy mtext i chcemy, aby edytując go, wyświetlał się w notatniku, to należy użyć polecenia mtexted. Po użyciu polecenia, pojawi się informacja Podaj nową wartość MTEXTED, wpisujemy notepad i potwierdzamy ENTER. Teraz edytując mtext, powinien on otworzyć się w notatniku. W celu powrotu do standardowej edycji, trzeba użyć polecenia mtexted i wpisać "." (kropka) i ENTER.

Offset (odsunięcie) przez punkt.

Zwykle wykonujemy offset (inne nazwy to odsunięcie lub kopia równoległa) wprowadzając odległość i stronę, po której ma być wykonana kopia.

Obraz rastrowy miga podczas przesuwania lub przyliżania i oddlania rysunku

Domyślnie w ZWCAD wyłączona jest opcja wyświetlania rastra podczas przesuwania i skalowania widoku rysunku. Może to powodować efekt migotania rastra.