Jeśli mamy obrócony model w przestrzeni np. funkcją Orbita 3D i chcemy ustawić widok tego modelu prostopadle do ekranu, to wystarczy z menu wybrać Widok->Widoki 3D->Góra. Po użyciu tej funkcji rysunek powinien być ustawiony prostopadle do ekranu.

038 widok1

038 widok2

 

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak ustawić widok z góry?

Jeśli mamy obrócony model w przestrzeni np. funkcją Orbita 3D i chcemy ustawić widok tego modelu prostopadle do ekranu, to wystarczy z menu wybrać Widok->Widoki 3D->Góra. Po użyciu tej funkcji rysunek powinien być ustawiony prostopadle do ekranu.

 

Jak zaznaczyć nakładające się obiekty w ZWCAD+?

W przypadku, gdy na rysunku występują nakładające się obiekty, mamy możliwość ich zaznaczania przez wybór selektywny. Funkcja o której mowa cycle select działa w ten sposób, że po użyciu jakiegoś polecenia np. move, gdzie konieczny jest wybór elementu, najeżdżamy kursorem nad obiekty i wciskamy jednocześnie lewy Shift i spację. Ponowne naciśnięcie tych przycisków pozwala na zaznaczenie kolejnych obiektów. Zmianę kolejności zaznaczenia elementów można także wykonać lewym przyciskiem myszy. Po wybraniu odpowiedniego elementu naciskamy Enter i przechodzimy do dalszego wykonywania początkowo uruchomionego polecenia.

Jak wydłużyć linię do pozornego przecięcia z drugą linią?

Jeśli chcemy wydłużyć linię A do pozornego przecięcia z linią B, bez wydłużania linii B -jak na poniższym rysunku, to potrzebujemy najpierw użyć w pasku poleceń zmiennej edgemode i ustawić ją na 1 (ON). Teraz można użyć funkcji wydłuż (_extend), wskazać jedną linię (B), nacisnąć ENTER i wskazać linię, którą chcemy wydłużyć (A).