Jeśli zajdzie potrzeba, zastosowania maski tła dla tekstu wielowierszowego mtext, to w czasie jego edycji, wystarczy kliknąć na strzałkę, obok przycisku OK. W rozwijanym menu wybieramy opcję Maska tła, w nowym oknie zaznaczamy Użyj maski tła i wybieramy kolor wypełnienia. Polecam wybór koloru z palety TrueColor, wtedy niezależnie od wyświetlanego koloru tła ekranu, wyświetlana maska tła będzie w tym samy kolorze.

maska 1

maska 2

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak rozdzielić wymiar od obiektu?

Domyślnie opcja DIMASSOC jest ustawiona na 2. Oznacza to, że przy wymiarowaniu, wymiar jest powiązany z obiektem i podczas edycji obiektu za pomocą punktów charakterystycznych, wymiar automatycznie się aktualizuje. W przypadku chęci przesunięcia obiektu bez powiązanego wymiaru, należy użyć polecenia DIMDISASSOCIATE przez wpisanie w pasku poleceń i naciśnięcie ENTER. Teraz wystarczy wskazać wymiar do rozdzielenia i zatwierdzić przyciskiem ENTER.
Jeśli chcemy, aby przy tworzeniu wymiarowania, wymiary nie były powiązane z obiektem, należy zmienną DIMASSOC ustawić na 1.

Jak zrobić, aby w ZWCAD+ edytowany tekst wyświetlał się w notatniku?

Jeśli mamy w rysunku tekst wielowierszowy mtext i chcemy, aby edytując go, wyświetlał się w notatniku, to należy użyć polecenia mtexted. Po użyciu polecenia, pojawi się informacja Podaj nową wartość MTEXTED, wpisujemy notepad i potwierdzamy ENTER. Teraz edytując mtext, powinien on otworzyć się w notatniku. W celu powrotu do standardowej edycji, trzeba użyć polecenia mtexted i wpisać "." (kropka) i ENTER.

Jak ustawić własny profil?

W przypadku potrzeby ustawienia własnego profilu np. w celu przeniesienia ustawień po przeinstalowaniu programu, potrzeba wpisać w pasku poleceń opcje (_options). Na zakładce Profile, trzeba kliknąć Dodaj i wpisać nazwę profilu np. nowy_profil. Po tej czynności zaznaczamy utworzony profil i klikamy na Ustaw aktualne. Zaznaczony profil zapisujemy do pliku przez kliknięcie Eksportuj. Otworzy się okno, w którym określamy nazwę profilu np. nowy_profil i klikamy Zapisz. Po przeinstalowaniu programu, w tym samym oknie, po kliknięciu Importuj, mamy możliwość zaimportowania zapisanych wcześniej ustawień. Jeśli chcemy, aby nasz profil ładował się podczas uruchomienia programu, potrzebujemy we właściwościach skrótu ZWCAD na pulpicie, w polu element docelowy, zamiast nazwy profilu "Default", wpisać nazwę naszego profilu np. nowy_profil.