Jeśli mamy obrócony model w przestrzeni np. funkcją Orbita 3D i chcemy ustawić widok tego modelu prostopadle do ekranu, to wystarczy z menu wybrać Widok->Widoki 3D->Góra. Po użyciu tej funkcji rysunek powinien być ustawiony prostopadle do ekranu.

038 widok1

038 widok2