Koperta (znak P-20) to stanowisko postojowe zastrzeżone.

Znak P-20 stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu.

Wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania podaliśmy w tabeli poniżej.

Zastrzeżone miejsca postoju wyznacza się, gdy zachodzi uzasadniona konieczność zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla określonego użytkownika.

Wewnątrz znaku P-20 można umieścić napis określający użytkownika np. POLICJA. 

W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych należy wewnątrz „koperty” umieścić symbol osoby niepełnosprawnej.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314) zmieniono sposób oznakowania miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.

 

ZWCAD wraz z nakładką ZWTraffic posiada narzędzia do rysowania koper parkingowych według nowych przepisów. 

 

Na poniższym filmie pokazaliśmy sposób rysowania skośnej koperty dla niepełnosprawnych w ZWTraffic:

rysowanie koperty dla niepelnosprawnych

 

Uruchomienie funkcji do rysowania kopert w ZWTraffic

Polecenie: P20

Menu wstążkowe:

rysowanie kopert wstazka

 

Menu klasyczne: 

 

rysowanie kopert menu

 

Sposób działania funkcji w ZWCAD + ZWTraffic

Po uruchomieniu w linii poleceń zostanie wyświetlona informacja o aktualnych ustawieniach. np.:

Polecenie: P20
P-20 Aktualne ustawienia: Typ pojazdu = dla osób niepełnosprawnych, Minimalne wymiary = 5.00m x 3.60m, Napis = ""

 

Poniżej komunikatu mamy dostęp do poszczególnych opcji rysowania koperty:

 • Wskaż narożnik koperty przy krawędzi jezdni [Napis/Typpojazdu/Prostopadle]<Równolegle>:
  • Napis - pozwala na wpisanie dowolnego tekstu na kopercie,
  • Typpojazdu - umożliwia wybór koperty dla 3 typów pojazdów:
   • Osobowy - wymiary dla pojazdu osobowego,
   • dlaNiepełnosprawnych - wymiary koperty dla niepełnosprawnych,
   • Ciężarowy - wymiary dla samochodów ciężarowych
 • Prostopadle/Równolegle - położenie koperty względem osi drogi.

 

 

Minimalne wymiary kopert ze względu na rodzaj pojazdu i sposób umieszczenia (według Dz.U. 2019 poz. 2311):

Na jezdni - równolegle do krawężnika
 Rodzaj pojazdu    Długość boku [m]
a b
Samochód osobowy  5,0 2,3
Samochód osobowy - stanowisko dla osób niepełnosprawnych  5,0 3,6
Samochód ciężarowy 10,0÷12,0 3,0

 

Na jezdni lub na chodniku - prostopadle lub skośnie
Kąt nachylenie do krawędzi jezdni Długość boku [m]
a b b - dla osób niepełnosprawnych
90°  4,5 2,3 3,6
60°  5,0 2,6 3,6
45° 10,0÷12,0 3,2 3,8

 

 zwtraffic wymiary koperty

 

Wymiary kopert równoległych do osi jezdni - od lewej: dla niepełnosprawnych, samochodów osobowych i ciężarowych

koperty rownolegle

 

Wymiary kopert dla samochodów osobowych prostopadłe lub skośne do osi drogi. 

koperty prostopadle i skosne auta osobowe

 

Wymiary kopert dla niepełnosprawnych prostopadłe lub skośne do osi drogi. 

koperty prostopadle i skosne dla niepelnosprawnych

ZWCAD 2024 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 
Pobierz ZWCAD 2024 64bit PL Pobierz ZWCAD 2024 32bit PL