vl-position

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vl-position

Zwraca index elementu w liście 

przykład:

(defun XRef:SelectAll ( / blocks % xrefs )
   (setq blocks (vlax-get-property (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) 'Blocks ) )
   (vlax-for % blocks
      (if (= (vlax-get-property % 'IsXRef ) :vlax-true ) (progn
         (setq xrefs ( append xrefs (list (list (vlax-get-property % 'Name ) (vlax-get-property % 'Path ) ) ) ) )
      ) )
   )
   xrefs
)

(vl-position "xref2" ( XRef:SelectAll ) )

wynik zależny od tego jakie XRefy i w jakiej kolejności zostały wstawione.

comments powered by Disqus