vlax-import-type-library

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-import-type-library

(vlax-import-type-library :tlb-filename filename [:methods-prefix mprefix :properties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix])

Importuje bibliotekę

(vlax-import-type-library :tlb-filename filename [:methods-prefix mprefix :properties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix])

filename - nazwa biblioteki  mogą to być pliki typu

  • biblioteka typów .tlb
  • biblioteka obiektów .olb
  • pliki wykonywalne .exe
  • dynamiczne biblioteki .dll

mprefix Prefiks używany do opakowania metod
pprefix Prefiks używany do opakowania właściwości
cprefix Prefiks używany do opakowania stałych

Przykład:

(defun GetDrives ( / wshFSO driveObjs)  ; funkcja wyświetla listę wszystkich napędów: dysków itp
(vl-load-com)

(if (= wshLibImport nil)
(progn
(vlax-import-type-library :tlb-filename "c:\\windows\\system32\\wshom.ocx"
:methods-prefix "wshm-"
:properties-prefix "wshp-"
:constants-prefix "wshk-"
)
(setq wshLibImport T)
)
)

(setq wshFSO (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
(setq driveObjs (wshp-get-Drives wshFSO))

(vlax-for driveObj driveObjs
(progn
(prompt (strcat "\nDrive Letter: " (vlax-get-property driveObj 'DriveLetter)))
(prompt "\nDrive Type: ")
)
)
(princ)
)

 

comments powered by Disqus