Jeśli chcemy wydłużyć linię A do pozornego przecięcia z linią B, bez wydłużania linii B -jak na poniższym rysunku, to potrzebujemy najpierw użyć w pasku poleceń zmiennej edgemode i ustawić ją na 1 (ON). Teraz można użyć funkcji wydłuż (_extend), wskazać jedną linię (B), nacisnąć ENTER i wskazać linię, którą chcemy wydłużyć (A).

wydluz

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Jak stworzyć lokalny układ współrzędnych przy użyciu trzech punktów?

Jednym ze sposobów stworzenia układu współrzędnych jest wyznaczenie go przez 3 punkty. W tym celu wpisujemy w pasku poleceń funkcję luw (_ucs), z dostępnych opcji wpisujemy 3 (3punkty) i potwierdzamy przyciskiem ENTER. Pojawia się informacja o wskazanie nowego punktu. Wskazujemy w rysunku miejsce, w którym chcemy umieścić układ współrzędnych. W kolenym kroku potrzeba wskazać punkt na dodatniej osi X, a następnie punkt na dodatniej osi Y. Po tej czynności zostanie utworzony lokalny układ współrzędnych. Aby powrócić do globalnego układu współrzędnych, wystarczy użyć funkcji luw (_ucs), z dostępnych opcji wybrać Globalny oraz potwierdzić przyciskiem ENTER.

Jak przyciąć linie do innego obiektu?

Na poniższym rysunku pokazano jak można w łatwy sposób uciąć wszystkie linie do innego obiektu. W celu przycięcia linii, potrzebujemy uruchomić funkcję trim. Po uruchomieniu funkcji, pojawia się pytanie o wskazanie krawędzi tnących, zaznaczamy wszystkie elementy i klikamy ENTER. W drugim etapie jest prośba o zaznaczenie obiektów do ucięcia. Zaznaczamy oknem wszystkie linie, które chcemy przyciąć i klikamy ENTER. Efekt można zobaczyć na poniższym rysunku.

Jak wyznaczyć moment bezwładności w ZWCAD?

Momentem bezwładności Jz figury płaskiej względem osi z nazywamy sumę iloczynów elementarnych pól dF tej figury i kwadratów odległości tych pól od osi z.