Jeśli z jakiś powodów zdarzy się, że zamiast okna dialogowego, pojawi się w pasku poleceń komunikat np. z podaniem ścieżki do otwarcia pliku, to wystarczy w tym przypadku zrezygnować z uruchomionego polecenia naciskając przycisk Escape (Esc). W pasku poleceń trzeba wpisać filedia, nacisnąć ENTER oraz wpisać 1 i potwierdzić ENTER. Od tego momentu okna dialogowe będą się pojawiały.

filedia

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Wyznaczenie wskaźników wytrzymałości na zginanie i momentów bezwładności

Wskaźniki wytrzymałości przekroju na zginanie - iloraz geometrycznego momentu bezwładności względem osi obojętnej przez odległość skrajnego włókna przekroju od tej osi.

Wz=Iz / emax

Jak narysować dwusieczną kąta?

Jeśli mamy narysowane dwie przecinające się linie i chcemy szybko narysować dwusieczną kąta, to możemy użyć polecenia angdiv wpisując je w pasku poleceń. Pojawi się w kolejności prośba o wskazanie pierwszej i drugiej linii oraz punktu przecięcia tych linii. Długość dwusiecznej określamy przez wskazanie kursorem punktu końcowego.

Jak utworzyć pliki graficzne z ZWCADa?

Bezpłatna aplikacja PDFCreator oprócz domyślnego ustawienia "wydruku" do formatu PDF, umożliwia także zapis do popularnych plików graficznych m.in. png, jpeg, bmp, pcx, tiff, raw, svg, ps, eps, psd, pcl.