W celu narysowania okręgu o zadanej powierzchni np. 500 mm2, potrzeba narysować dowolny okrąg, zaznaczyć go i na pasku właściwości (Ctrl+1) w miejscu Obszar (Pole) wpisać zadaną wartość 500. Okrąg zostanie przeskalowany do zadanej wartości.

Analogicznie możemy narysować okrąg z zadanym obwodem, w miejscu obwód, wpisujemy wtedy zadaną wartość.

 

okrag