Jednym ze sposobów stworzenia układu współrzędnych jest wyznaczenie go przez 3 punkty. W tym celu wpisujemy w pasku poleceń funkcję luw (_ucs), z dostępnych opcji wpisujemy 3 (3punkty) i potwierdzamy przyciskiem ENTER. Pojawia się informacja o wskazanie nowego punktu. Wskazujemy w rysunku miejsce, w którym chcemy umieścić układ współrzędnych. W kolenym kroku potrzeba wskazać punkt na dodatniej osi X, a następnie punkt na dodatniej osi Y. Po tej czynności zostanie utworzony lokalny układ współrzędnych. Aby powrócić do globalnego układu współrzędnych, wystarczy użyć funkcji luw (_ucs), z dostępnych opcji wybrać Globalny oraz potwierdzić przyciskiem ENTER.

ucs