Niejednokrotnie zachodzi potrzeba utworzenia aliasu (skrótu) do polecenia. W tym celu wpisujemy w pasku poleceń aliasedit i w otwartym oknie klikamy przycisk Nowy. W polu Alias, wpisujemy skrót np. K, w polu Polecenie, wpisujemy poprawną nazwę polecenia np. KREATORARKUSZA i klikamy przycisk Dodaj. Pojawi się pytanie czy ponownie wczytać ZWCAD.pgp, klikamy OK. W celu uruchomienia polecenia, do którego utworzyliśmy alias, wystarczy wpisać w pasku poleceń K oraz potwierdzić przyciskiem ENTER.

alias