Jeśli w rysunku mamy już zakreskowany jakiś element i chcemy, aby inny obiekt miał zastosowane identyczne kreskowanie (wzór, skala, kąt), to potrzebujemy wpisać w pasku poleceń funkcję Kreskuj (_hatch). W oknie kreskowania klikamy na dwie strzałki obok przycisku Pomoc, pojawią się dodatkowe opcje. Klikamy na Właściwości dziedziczone (Kopiuj cechy),  potrzebujemy wskazać istniejące kreskowanie oraz wewnętrzyny punkt obiektu na którym to kreskowanie ma być zastosowane. Klikamy ENTER i zamykamy okno przez przycisk OK.

inh prop 1

inh prop 2