Jeśli mamy narysowane dwie przecinające się linie i chcemy szybko narysować dwusieczną kąta, to możemy użyć polecenia angdiv wpisując je w pasku poleceń. Pojawi się w kolejności prośba o wskazanie pierwszej i drugiej linii oraz punktu przecięcia tych linii. Długość dwusiecznej określamy przez wskazanie kursorem punktu końcowego.

dwusieczna