Wymiary obiektów możemy odczytać na wiele sposobów.

Nieco trudniej jest gdy potrzebujemy odczytać sumaryczną długość kilku różnych elementów w rysunku, ale możemy w tym przypadku użyć narzędzi do sumowania długości zawartych w samym ZWCAD:

  • polecenie _LINESUM oblicza całkowitą długość wybranych linii i polilinii,
  • polecenie _ARCSUM oblicza całkowitą długość wskazanych łuków.

 

Etykieta z długością obok kursora

Dla naszych użytkowników opracowaliśmy również niewielki program, który potrafi wyświetlić obok kursora etykietę z informacją o rodzaju zaznaczonych obiektów CAD i ich długości.

Nasz program działa w dwóch trybach:

  • jeśli nie jest zaznaczony żaden obiekt, to wyświetlą się tylko informacje o elemencie, który znajduje się pod kursorem,
  • jeśli są wybrane elementy, to wyświetli się informacja o ich parametrach. 

 

Działanie skryptu prezentujemy na filmie poniżej.

 etykieta dlugosci zwcad

Pobierz teraz skrypt 

Skrypt do działania wymaga ZWCAD Professional w wersji 2023, 2022 lub 2021.

Pobierz skrypt do etykiety

 

Jak uruchomić nasz program?

Skrypt wczytujemy do ZWCAD za pomocą polecenia _NETLOAD i wskazujemy pobrany plik Labeling_2023.dll.

 

Jeśli pojawi się błąd wczytania pliku dll, to trzeba go odblokować. Przedstawiliśmy to na filmie poniżej.

 

Taki sposób wczytania nakładki spowoduje tylko jednorazowe jej załadowanie.

Zobacz jak automatycznie wczytać taki skrypt przy każdym uruchomieniu ZWCAD.

 

ZWCAD 2023 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 

ZWCAD 2023 PL 64bit  ZWCAD 2023 PL 32bit