ZWCAD pozwala na używanie dodatkowych aplikacji (nakładek).

Pozwalają one dodać nowe funkcje, przyśpieszyć i ułatwić pracę.

Programy oparte na języku LISP wczytamy bardzo łatwo - zobacz jak. Co więcej możemy je dodać do listy startowej, aby były automatycznie uruchamiane podczas uruchamiania programu CAD.

Skrypty napisane w języku C# (pliki .dll) wczytujemy za pomocą polecenia _netload (polecenie jest obsługiwane tylko przez ZWCAD w wersji Professional).

W tym poleceniu jednak nie mamy możliwości dodania skryptu .dll do listy startowej.

Jak zatem załadować skrypt .dll, aby uruchamiał się za każdym razem, gdy otwieramy nowy plik?

 

Utworzymy prosty skrypt LISP, który załaduje aplikacje .dll. Następnie dodamy LISP do listy startowej.

Dzięki temu aplikacja .dll będzie wczytywana automatycznie przy każdym starcie ZWCAD.

Pokażemy to na przykładzie. 

 

Wykorzystamy nasz skrypt służący do automatycznego wyświetlania długości elementów po najechaniu kursorem.

Po uruchomieniu skryptu obok kursora będzie pojawiać się taka etykieta, jak na rysunku poniżej.

etykieta obok kursora

 

Pobierz teraz skrypt

Pobrany plik .zip należy rozpakować na dysku. Jego zawartość powinna wyglądać w taki sposób.

zawartosc pliku do uruchamiania etykiety

 

Labeling_2023.dll to skrypt, który wyświetla etykiety, natomiast startup_netload.lsp to plik LISP, który odpowiada za wczytanie pliku .dll.

Zobaczmy na zawartość pliku startup_netload.lsp.

 

(command "_netload" "C:/Tools/Labeling_2023.dll")

 

Skrypt będzie działał, jeśli plik Labeling_2023.dll skopiujemy do katalogu na dysku C:\Tools.

Jeśli zmienimy nazwę pliku .dll lub jego lokalizację, to trzeba odpowiednio zmienić plik startup_netload.lsp

 

Następnie wczytujemy skrypt .lsp, wpisując polecenie _appload.

W oknie wskazujemy plik startup_netload.lsp, a następnie dodajemy do listy startowej.

dodanie lisp do listy startowej

 

Od tego momentu Labeling_2023.dll będzie wczytywany przy każdym starcie ZWCAD.

 

Uwaga. Jeśli pojawi się błąd wczytania pliku dll, to trzeba go odblokować. Przedstawiliśmy to na filmie poniżej.

ZWCAD 2024 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 
Pobierz ZWCAD 2024 64bit PL Pobierz ZWCAD 2024 32bit PL