vlr-reaction-set

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-reaction-set

(vlr-reaction-set reaktor funkcja)

Dodaje lub zmienia funkcję która jest uruchamiana przez reaktor

Przykład

(vl-load-com)
(vl-load-reactors)

; Funkcja wyświetla promień okręgu w oknie powiadomień
(defun WOknie (notifier-object reactor-object param-list)
    (alert (vl-princ-to-string (vlax-get-property notifier-object 'radius ) ) )
)

( defun DrawCircle ( / circle )
   (setq circle (vla-addCircle
      (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) )
      (vlax-3d-point (getpoint "wskaż punkt") )
      30.0
   ) )
   (command "regen")
   circle
)

(defun c:utwórzReaktor()
   (setq *Reactor*
      (vlr-object-reactor (list (DrawCircle) ) "mycircle" '((:vlr-modified . WOknie) ) )
   )
)

; Nowa funkcja wyświetla promień w pasku poleceń
(defun WPasku (notifier-object reactor-object param-list)
    (print (vl-princ-to-string (vlax-get-property notifier-object 'radius ) ) )
)

Podmieniamy funkcję;
(vlr-reaction-set *Reactor* :vlr-modified 'WPasku )

 

comments powered by Disqus