Polilinia to linia łamana złożona z segmentów prostych lub łukowych. Segmenty polilinii stanowią jeden obiekt.

W miejscu połączenia segmentów polilinii znajduje się punkt, za pomocą którego możemy zmieniać kształt polilinii.

 edycja polilinii przez punkty

Polilinie są bardzo wygodne podczas projektowania w programie CAD

Możemy obrysować polilinią np. granicę działki lub przebieg rurociągu. Jeśli klikniemy w jeden segment polilinii to zaznaczy się cała polilinia.

Czasami jednak odległość pomiędzy punktami jest bardzo mała, nawet na prostych odcinkach i zachodzi potrzeba uproszczenia polilinii - zmniejszenia zagęszczenia punktów.

 

Spis treści:

Do czego służy upraszczanie polilinii? 

Jak uprościć polilinię?

Dokładność upraszczania polilinii

Pobierz teraz program do upraszczania polilinii 

 

Do czego służy upraszczanie polilinii? 

Upraszczanie polilinii to zmniejszanie liczby segmentów polilinii w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zmienić jej kształt.

Czasami bowiem, zachodzi potrzeba ograniczenia liczby segmentów polilinii, np. w przypadku gdy otrzymujemy pliki dwg po konwersji z innego programu CAD lub gdy polilinie powstają w wyniku skanowania. 

Zagęszczenie punktów na takich poliliniach jest zbyt duże, nawet prosty odcinek może składać się z kilkuset segmentów. Wpływa to negatywnie na szybkość pracy oraz czytelność rysunku.

Na rysunku poniżej pokazaliśmy polilinię składającą się z wielu segmentów oraz tę samą polilinię po uproszczeniu.

 efekt ogranienie liczby punktow na polilinii

 

 

Jak uprościć polilinię?

Do ograniczenia liczby punktów posłużyliśmy się naszą bezpłatną autorską aplikacją do upraszczania polilinii. Wystarczy wywołać funkcje i wskazać polilinię do uproszczenia.

Dodatkowo możemy określić dokładność upraszczania polilinii.

zmiana gestosci polilinii cad

 

Dokładność upraszczania polilinii

W naszej aplikacji wprowadziliśmy możliwość ustawienia dokładności upraszczania polilinii. Wartość tego parametru oznacza pole powierzchni pomiędzy 3 kolejnymi punktami polilinii (rysunek poniżej).

Jeśli to pole jest mniejsze niż zadane, to punkt środkowy polilinii jest usuwany. 

 

dokladnosc upraszczania polilinii 

 

Dokładność możemy zmienić po uruchomieniu polecenia UPROŚĆPOLILINIĘ w pasku poleceń wpisując literę D i podając wartość dokładności.

zmiana dokladnosci upraszczania polilinii

 

Dokładność upraszczania trzeba dopasować do wielkości polilinii. Inna będzie dla polilinii o długości 10 jednostek, a inna dla długości 10000 jednostek.

Na rysunku poniżej pokazaliśmy wynik upraszczania polilinii złożonej z 734 punktów o wysokości 160 jednostek z różnym ustawieniem dokładności.

W górnym wierszu pokazaliśmy oryginalną polilinię. W wierszu poniżej znajdują się polilinie uproszczone z zadaną dokładnością.

W ostatnim wierszu nałożyliśmy na siebie polilinię przed i po uproszczeniu.

Możemy zauważyć, że odpowiednio dobrana dokładność pozwoliła w tym przypadku na znaczne (nawet ponad 90%) ograniczenie liczby punktów przy niewielkiej zmianie geometrii.

 

dokladnosc upraszczania polilinii 

 

 

Pobierz teraz program do upraszczania polilinii 

Upraszczanie polilinii 

 

Zobacz jak wczytać i uruchomić skrypt w ZWCAD.

Skrypt wymaga do działania ZWCAD 2024 Professional

 

ZWCAD 2025 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 

 Pobierz ZWCAD 2025 PL  Pobierz ZWCAD 2025 EN