Wskaźniki wytrzymałości przekroju na zginanie - iloraz geometrycznego momentu bezwładności względem osi obojętnej przez odległość skrajnego włókna przekroju od tej osi.

Wz=Iz / emax

gdzie,

Iz -geometryczny moment bezwładności względem osi z pokrywającej się z osią obojętną przekroju,

emax - maksymalna odległość skrajnych włókien od osi obojętnej.

 

Zobacz jak wyznaczyć moment bezwładności w programie CAD.

Przekrój

Moment bezwładności

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie

przek_1

Izc = bh3/12

Wz=bh2/6

przek_2

Izc = bh3/36

Wz = bh2/24

przek_3

Izc= πd4/64

Wz = πd3/32

przek_4

Izc = π(D4-d4)/64

Wz = π(D4-d4)/32D

przek_5

przek_6

przek_7

Izc = (BH3-bh3)/12

Wz= (BH3-bh3)/6H