Jak szybko zaimportować punkty z arkusza kalkulacyjnego lub notatnika?

Często możemy spotkać się z potrzebą wstawienia większej ilości punktów do programu CAD.

Zwykle listę tych punktów posiadamy w arkuszu kalkulacyjnym lub notatniku.

Do importu takiej listy punktów służą specjalne aplikacje lub skrypty, np. ZWGeo.

 

Mało znaną jest jednak możliwość wstawienia punktów za pomocą narzędzi występujących w bazowym programie CAD (bez żadnych aplikacji dodatkowych).

Przykładowe polecenia pozwalające na wstawienie i rysowanie na podstawie listy punktów:

 

Poniżej na animacji pokazaliśmy jak wygląda efekt finalny importu punktów za pomocą funkcji do rysowania polilinii - PLINE.

Zaimportowaliśmy 440 punktów w czasie nieco ponad pół sekundy.

import punktow do programu cad

 

 

Jak wykonać import punktów - instrukcja krok po kroku

 

Przygotowanie danych - współrzędnych punktów

Program CAD przyjmie punkty w formacie X,Y, np. 198169,500451

Często jednak w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel) posiadamy kolumny, w których znajdują się współrzędne punktów - w jednej kolumnie X a w drugiej Y. 

 

excel zawierajacy wspolrzedne punktow

 

Przed wstawieniem do programu CAD musimy połączyć te współrzędne do formatu jaki odczyta ZWCAD. Możemy to wykonać za pomocą funkcji 

 

 =ZŁĄCZ.TEKSTY(A2;",";B2)

 
laczenie tekstow excel

 

Nasze dane wejściowe do rysowania znajdują się w kolumnie C (na powyższym obrazku). Zaznaczamy wszystkie dane w kolumnie i kopiujemy do schowka Ctrl+C.

 

Uruchamiamy potrzebną funkcję w programie CAD

W zależności od uruchomionej funkcji wynik rysowania będzie różny:

  • PUNKT (z opcją Wiele) - program wstawi tylko symbole punktów,
  • PLINE - program narysuje polilinię, wprowadzone współrzędne będą wierzchołkami polilinii,
  • LINIA - program narysuje linie, wprowadzone współrzędne będą końcami linii,
  • SPLAJN - program poprowadzi krzywą sklejaną przez zaimportowane punkty.

 

Poniżej pokazaliśmy porównanie wyników kilku metod importu.

porownanie importu roznych obiektow

 

Po uruchomieniu potrzebnej funkcji (pamiętając, że współrzędne mamy w schowku) wklejamy zawartość schowka do linii poleceń.

wklejanie do linii polecen 

import punktow do zwcad

 

 

Zobacz film o wstawianiu punktów na YouTube

 

ZWCAD 2025 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 

 Pobierz ZWCAD 2025 PL  Pobierz ZWCAD 2025 EN