biuro@zwcad.pl

Domyślnie w ZWCAD wyłączona jest opcja wyświetlania rastra podczas przesuwania i skalowania widoku rysunku. Może to powodować efekt migotania rastra.

Opcję tą można jednak włączyć we właściwościach programu.

Proszę wejść w Menu: Narzędzia --> Ustawienia --> Wyświetlanie (zakładaka) i zaptaszkować opcję Przesuń i powiększ z rastrem i OLE.

Teraz już raster nie powinien migać.

Inną ciekawą opcją jest polecenie imagequality sterujące jakością wyświetlania rastra.

Można obniżyć nieco jakość wyświetlania rastra, ale zwiększyć prędkość przesuwania i skalowania widoku.