Wskazywanie i wybór obiektów to czynność jaką wykonujemy chyba najczęściej podczas pracy w programie CAD.

Czy lepiej jest zaznaczać od strony lewej do prawej czy przeciwnie.

Jak zaznaczyć ostatnio narysowany obiekt? Czy można wybrać uprzednio zaznaczone elementy?

Jak zaznaczyć oknem innym niż prostokąt?

Standardowy wybór elementów przed czy po wydaniu polecenia - wybór obiektów.

Bardziej zaawansowanie sposoby zaznaczania - zaawansowany wybór.

Zaznaczanie ostatnich elementów.

Zmienne systemowe też mają znaczenie - PICKFIRST, PICKADD.