vlr-reaction-names

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-reaction-names

(vlr-reaction-names typ_reaktora)

Funckja zwraca listę wszystkich reakcji w jakich może zostać uruchomiony określony typ reaktora.

Jako argument wywołania funkcji może zostać użyta jedna z następujących wartości:

:VLR-AcDb-Reactor
:VLR-Command-Reactor
:VLR-DeepClone-Reactor
:VLR-DocManager-Reactor
:VLR-DWG-Reactor
:VLR-DXF-Reactor
:VLR-Editor-Reactor
:VLR-Insert-Reactor
:VLR-Linker-Reactor
:VLR-Lisp-Reactor
:VLR-Miscellaneous-Reactor
:VLR-Mouse-Reactor
:VLR-Object-Reactor
:VLR-SysVar-Reactor
:VLR-Toolbar-Reactor
:VLR-Undo-Reactor
:VLR-Wblock-Reactor
:VLR-Window-Reactor
:VLR-XREF-Reactor

Przykład:

(vlr-reaction-names :VLR-Editor-Reactor)

Zwraca

(:VLR-OTHERATTACH :VLR-BEGINWBLOCK :VLR-UNDOSUBCOMMANDBEGIN :VLR-PICKFIRSTMODIFIED :VLR-LISPCANCELLED :VLR-SAVECOMPLETE :VLR-COMMANDWILLSTART :VLR-XREFSUBCOMMANDBINDITEM :VLR-ENDDEEPCLONE :VLR-ABORTDEEPCLONE :VLR-ENDRESTORE :VLR-BEGINATTACH :VLR-BEGINWBLOCKID :VLR-UNDOSUBCOMMANDCONTROL :VLR-LISPENDED :VLR-ABORTINSERT :VLR-BEGINSAVE :VLR-UNKNOWNCOMMAND :VLR-BEGINDEEPCLONEXLATION :VLR-ABORTRESTORE :VLR-MAINFRAMEMOVEDORRESIZED :VLR-BEGINWBLOCKPT :VLR-UNDOSUBCOMMANDAUTO :VLR-LISPWILLSTART :VLR-ENDINSERT :VLR-DXFOUTCOMPLETE :VLR-XREFSUBCOMMANDUNLOADITEM :VLR-DWGFILEOPENED :VLR-BEGINDEEPCLONE :VLR-BEGINRESTORE :VLR-DOCFRAMEMOVEDORRESIZED :VLR-WBLOCKNOTICE :VLR-TOOLBARBITMAPSIZECHANGED :VLR-OTHERINSERT :VLR-ABORTDXFOUT :VLR-XREFSUBCOMMANDRELOADITEM :VLR-ENDDWGOPEN :VLR-REDIRECTED :VLR-OTHERWBLOCK :VLR-UNDOSUBCOMMANDBACK :VLR-BEGINRIGHTCLICK :VLR-BEGININSERT :VLR-DXFINCOMPLETE :VLR-XREFSUBCOMMANDDETACHITEM :VLR-DATABASETOBEDESTROYED :VLR-COMMANDFAILED :VLR-ENDATTACH :VLR-BEGINWBLOCKOBJECTS :VLR-UNDOSUBCOMMANDMARK :VLR-SYSVARCHANGED :VLR-BEGINDOUBLECLICK :VLR-ABORTDXFIN :VLR-XREFSUBCOMMANDOVERLAYITEM :VLR-DATABASECONSTRUCTED :VLR-COMMANDCANCELLED :VLR-ABORTATTACH :VLR-ENDWBLOCK :VLR-UNDOSUBCOMMANDEND :VLR-SYSVARWILLCHANGE :VLR-LAYOUTSWITCHED :VLR-BEGINDXFIN :VLR-XREFSUBCOMMANDATTACHITEM :VLR-BEGINCLOSE :VLR-COMMANDENDED :VLR-COMANDEERED :VLR-ABORTWBLOCK :VLR-UNDOSUBCOMMANDNUMBER :VLR-TOOLBARBITMAPSIZEWILLCHANGE :VLR-BEGININSERTM :VLR-BEGINDXFOUT :VLR-XREFSUBCOMMANDPATHITEM :VLR-BEGINDWGOPEN)

 

comments powered by Disqus